Persónuverndarstefna þessi er sett í samræmi við ákvæði laga um persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga nr. 90/2018 sem tóku gildi 15. júlí 2018. Meðferð persónuupplýsinga getur varðað friðhelgi einkalífs sem varin er af 8. gr. Mannréttindasáttmála Evrópu.

 

Hvað eru persónuupplýsingar?

Persónuupplýsingar eru hvers kyns upplýsingar um einstakling sem gera kleift að persónugreina hann og tengjast honum beint eða óbeint. Ekki er átt við nafnlaus gögn, en það eru upplýsingar sem persónugreinandi gögn hafa verið fjarlægð úr. Upplýsingar sem kunna að vera persónugreinanlegar skuldbinda Stígamót sig til þess að varðveita á öruggan og tryggan hátt.

 

Fólk sem leitar aðstoðar á Stígamótum

Það getur reynst erfitt að leita aðstoðar vegna kynferðisofbeldis og því höfum við ávallt haft það í huga að fólk geti leitað til okkar nafnlaust. Fólk getur bókað tíma án þess að gefa upp nafn eða gefið dulnefni, ekki þarf að gefa upp símanúmer eða frekari upplýsingar.

Hvaða upplýsingum söfnum við?

Jafnan biðjum við fólk um að gefa upp fornafn og símanúmer þegar það pantar viðtal á Stígamótum. Nafnið notum við til að aðgreina fólk frá hvert öðru í tímabókunarkerfinu, til að telja fjölda einstaklinga sem leita aðstoðar á ári hverju og til þess að geta fundið fólk ef óskað er eftir vottorði um komu á Stígamót. Símanúmerið notum við til að hringja og afboða ef ráðgjafi er forfallast sem og til að senda SMS skilaboð um viðtalið sólarhring áður. Ávallt er hægt að óska eftir að SMS sé ekki sent. Ofangreindar upplýsingar eru ekki notaðar í neinum öðrum tilgangi. Áréttað er að fólk þarf ekki að gefa upp þessar upplýsingar til að fá þjónustu á Stígamótum.

Við bókun viðtala á netinu er óskað eftir því að manneskjan sem bókar viðtalið að gefi upp nafn, símanúmer, netfang, aldur og sveitarfélag. Auk þess gefst fólki kostur á að senda inn nánari upplýsingar. Beðið er um nafn, netfang og síma til að aðgreina bókunina á biðlista og hafa samband við manneskjuna. Óskað er eftir aldri viðkomandi til að tryggja að viðkomandi sé orðin 18 ára og til að fylgjast með hvernig samsetning biðlistans er svo hægt sé að grípa til sértækra aðgerða ef hann verður mjög langur. Jafnframt er óskað eftir sveitarfélagi svo hægt sé að benda fólki á svipuð úrræði í þeirra sveitarfélögum ef við á til að stytta biðina eftir þjónustu. Í texta við tímabókun kemur fram að viðkomandi upplýsingar eru færðar á biðlista Stígamóta eftir viðtölum og einungis varðveittar í því skyni að velja viðeigandi ráðgjafa og veita viðtalsbeiðanda viðtal. Að því loknu er upplýsingunum eytt og aðgangi að þeim er stýrt og einungis þeir starfsmenn Stígamóta sem vinna úr biðlistum hafa aðgang að þeim.

Þegar fyrirspurn er lögð fram á netinu er viðkomandi upplýstur um að þær upplýsingar sem hann veitir verði einungis notaðar til að svara fyrirspurninni og aðgangur að fyrirspurnum er aðgangsstýrður.

Boðið er upp á netspjall á vefsíðu Stígamóta þar sem óskað er eftir netfangi viðkomandi en það er gert til að fylgja spjallinu eftir ef ekki næst að klára það í rauntíma.

Hvernig tryggjum við öryggi gagnanna?

Upplýsingar um nöfn, símanúmer og tímabókanir eru geymdar í tímabókunarkerfi sem starfrækt er af þriðja aðila. Sá aðili hefur skuldbundið sig til að starfa í samræmi við lög um persónuvernd, honum ber skylda til að vernda þær upplýsingar sem Stígamót láta honum í té og er bundinn trúnaði. Ítrekað er að ofangreindar upplýsingar eru ekki notaðar í neinum öðrum tilgangi og ekki birtar neinum öðrum.

Fyrirspurnir og tímapantanir sem koma í gegnum vefsíðu eru áframsendar með tölvupósti úr vefkerfi til Stígamóta og er síðan eytt úr vefkerfinu.

Verði öryggisbrestur á meðferð persónuupplýsinga sem líklegt þykir að leiða muni til áhættu fyrir réttindi og frelsi einstaklinga munu Stígamót tilkynna hann tafarlaust til Persónuverndar.

Netspjallið okkar er rekið af þriðja aðila,

Vottorð

Mjög reglulega óskar fólk sem leitar þjónustu á Stígamótum eftir vottorðum um hversu mörg viðtöl það hefur sótt og á hvaða tímabili, sem og frekara mati á líðan sinni í kjölfar kynferðisofbeldis. Þegar brotaþolar kæra brot fáum við oft óskir um sambærileg vottorð frá Lögreglunni með upplýstu samþykki brotaþola. Vottorð eru aðeins veitt ef fyrir liggur skriflegt samþykki brotaþola. Eftir að búið er að afhenda vottorðið er það ekki varðveitt á Stígamótum.

Jafnframt er boðið upp á áfallastreitugreiningu og -meðferð á Stígamótum. Ef einstaklingur óskar eftir slíkri greiningu skrifar hann undir upplýst samþykki um öflun og geymslu gagna. Gögnin eru geymd í samræmi við lög um sjúkraskrár og er fyllstu persónuverndar gætt.

Tölfræði og úrvinnsla

Allir einstaklingar sem nýta sér þjónustu Stígamóta eru beðnir um að svara komuskýrslu í fyrsta viðtali og er þar safnað ýmsum gögnum um ofbeldið sem viðkomandi varð fyrir og líðan. Spurningalistinn er ekki merktur með nafni eða öðrum upplýsingum sem hægt er að rekja til viðkomandi einstaklings og er því um ópersónugreinanleg gögn að ræða. Unnið er úr þessum gögnum á ári hverju og yfirlit yfir lykiltölur birt í ársskýrslu Stígamóta. Útfylltir spurningalistar eru geymdir í fimm ár og svo er þeim eytt.

Reglulega er gert mat á starfsemi Stígamóta sem byggir á stuttum spurningalistum sem fólk svarar þegar það kemur í viðtöl. Þessir spurningalistar eru einnig nafnlausir og órekjanlegir og eingöngu notaðir til að meta gæði starfseminnar.

Styrktaraðilar Stígamóta

Styrktaraðilar Stígamóta gegna mikilvægu hlutverki í starfseminni og skiptir traust og virðing okkur miklu máli í öllum samskiptum við þá. Hér kemur fram hvaða gögnum við öflum í tengslum við styrktaraðila, hvers vegna við öflum þeirra og hvernig. Þá er hægt að lesa hér um hvernig við notum persónuupplýsingar og geymum þær.

Söfnun upplýsinga

Söfnun upplýsinga er nauðsynleg til að tryggja að við getum tekið við frjálsum framlögum einstaklinga og veitt reglulegar fréttir úr starfi okkar og í hvað framlögin fara. Með því að veita persónuupplýsingar í tengslum við fjáröflun, framlög og styrki í gegnum vefsíðu Stígamóta, í samtali við fjáröflunarstarfsmann, í sms-i, í símtali eða með öðrum hætti lítum við svo á að viðkomandi hafi samþykkt persónuverndarstefnu Stígamóta. Tekið skal fram að við gerum mjög skýran greinarmun á því hvort samtölin og upplýsingaöflunin snýr að ráðgjöf eða fjáröflun. Upplýsingum sem aflað er í tengslum við ráðgjafarþjónustu Stígamóta eru aldrei notaðar í fjáröflunartilgangi.

Upplýsingum sem er safnað eru þær sem nauðsynlegar eru til að geta innheimt styrkinn og veitt upplýsingar til styrktaraðila. Þetta eru t.d. nafn, heimilisfang, sími, netfang, kennitala og greiðsluupplýsingar.

Notkun upplýsinga

Farið er með allar upplýsingar sem aflað er um styrktaraðila sem trúnaðarmál og eru þær aðeins nýttar í tengslum við eðli og tilgang starfsins. Við nýtum þær til að innheimta styrki, veita styrktaraðilum upplýsingar um hvernig framlögin hafa nýst, kanna áhuga á þátttöku í könnunum, sníða samskiptaefni sem er viðeigandi, hafa samband ef upp koma spurningar um greiðslur og kanna áhuga á breytingu á framlögum.

Öryggi gagna

Við leggjum okkur fram um að allar persónuupplýsingar séu varðveittar með öruggum hætti. Við tryggjum að allt starfsfólk sem hefur aðgang að persónuupplýsingum sé upplýst um mikilvægi þess að gögnin séu örugg og að fyllsta trúnaðar sé gætt við meðhöndlun og geymslu upplýsinganna. Stígamót geyma persónuupplýsingar í kerfum sínum eins lengi og þörf er á og nauðsynlegt er fyrir starfsemina í samræmi við lög og reglur.

Verði öryggisbrestur á meðferð persónuupplýsinga sem líklegt þykir að leiða muni til áhættu fyrir réttindi og frelsi einstaklinga munu Stígamót tilkynna hann tafarlaust til Persónuverndar.

Upplýsingar birtar þriðja aðila

Stígamót kaupa þjónustu frá samstarfsaðilum og þjónustuveitendum til að sinna ákveðnum þáttum er varða utanumhald um styrktaraðila Stígamóta. Þetta lýtur t.d. að hýsingu á gagnagrunni, innheimtu greiðslna og utanumhald um samskiptakerfi. Þessir samstarfsaðilar nota ekki upplýsingar styrktaraðila í eigin tilgangi og hafa skuldbundið sig til að starfa í samræmi við lög um persónuvernd. Stígamót gera kröfu til samstarfsaðila um að vernda þær upplýsingar sem Stígamót láta þeim í té. Stígamót miðla upplýsingum til banka eða kortafyrirtækis sem annast greiðslumiðlun til þess að geta gengið frá styrkgreiðslu eða kaup í vefverslun. Með því að veita okkur þessar greiðsluupplýsingar gefur þú samþykki þitt fyrir því.

Vefsíður Stígamóta

Fótspor og önnur tækni

Gestir á heimasíðu Stígamóta, www.stigamot.is og á heimasíðu verkefnisins Sjúkást, www.sjukast.is, skilja eftir sig vefkökur (e. cookies) og þegar gestir á vefnum smella á „Leyfa“ eru þeir að leyfa  Stígamótum að nota vefkökur. Vefkökur eru litlar textaskrár, nokkurs konar fótspor, sem safna nafnlausum upplýsingum um hvernig gestir nota vefina okkar. Þessar upplýsingar eru t.d. hvaðan gestir eru að koma, hversu margir nota síðuna og hvaða efni þeir skoða helst. Þessar upplýsingar notum við með aðstoð Google Analytics til að bæta vefsíðurnar og mæta betur þörfum þeirra sem heimsækja síðurnar.

 

Vefkökur vistast í tölvu eða snjalltækjum gesta. Í flestum vöfrum er hægt að breyta öryggisstillingum svo þeir taki ekki á móti kökum. Einnig er auðvelt að eyða vafrakökum. Hér eru leiðbeiningar til að eyða vafrakökum á Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Microsoft Edge og Opera vöfrunum.

Eftirfarandi fótspor er að finna á vefsíðu Stígamóta:

Google Analytics – Safnar upplýsingum á borði við hvaðan og hvenær heimsóknir á vefinn koma, hvaða krækjur eru skoðaðar og hve lengi heimsókn á vefinn varir. Þessar upplýsingar eru ekki persónugreinanlegar og eru nýttar í þeim tilgangi að vefsíðan þjóni betur notendum hennar.

Cloudflare – Þetta fótspor ver síðuna gegn mikilli umferð og netárásum. Fótsporið vistar engar upplýsingar frá notanda.

Google Fonts API – Þetta fótspor vistar stillingar í vafra notanda til að stytta tímann sem það tekur að hlaða upp síðunni. Fótsporið vistar engar upplýsingar frá notanda.

 

Almennt um persónuvernd

Beiðni um upplýsingar eða breytingar á geymslu gagna

Það skiptir okkur miklu máli að einstaklingar sem leita til okkar og styrkja starfsemina geti treyst okkur og átt í ánægjulegum samskiptum við Stígamót.

Allir eiga rétt á að óska eftir upplýsingum um hvaða persónuupplýsingar við varðveitum. Þú getur haft samband við okkur í síma 562-6868 eða með tölvupósti á [email protected].

Þú getur einnig gert breytingu á því hvernig við höfum samband við þig. Hafirðu óskir um slíkt er hægt að senda þær til okkar. Einnig er hægt að afskrá sig af póstlista styrktaraðila en upplýsingar um slíkt er neðst í hverjum pósti.

Einstaklingar undir 18 ára aldri

Ef þú ert yngri en 18 ára og leitar aðstoðar hjá Stígamótum þarf lögum samkvæmt að tilkynna málið þitt til barnaverndar.

Ef þú ert yngri en 18 ára geturðu ekki skráð þig sem mánaðarlegan styrktaraðila Stígamóta.

Fagleg vinnsla og þjálfun starfsfólks

Við leggjum okkur fram um að allar persónuupplýsingar séu varðveittar með öruggum hætti og að aðeins starfsfólk Stígamóta hafi aðgang að þeim. Við tryggjum að allt starfsfólk sem hefur aðgang að persónuupplýsingum sé upplýst um mikilvægi þess að gögnin séu örugg og að fyllsta trúnaðar sé gætt við meðhöndlun og geymslu upplýsinganna. Stígamót geyma persónuupplýsingar í kerfum sínum eins lengi og þörf er á og nauðsynlegt er fyrir starfsemina í samræmi við lög og reglur.

Breytingar á stefnunni

Stígamót áskilja sér rétt til að breyta persónuverndarstefnu sinni. Við munum ávallt tryggja að nýjasta útgáfan sé aðgengileg á vefsíðu okkar. Þessi stefna var síðast uppfærð 20. september 2021.